INDIVIRTUAL - TECHNISCH PARTNER IN DIGITALE DIENSTVERLENING

Kwaliteitscontrole op webdevelopment: Software testing #5

July 21, 2011

Post 5: acceptatietest en performancetest

Als de interne tests naar eigen tevredenheid zijn doorlopen, is het moment gekomen om de webapplicatie over te dragen aan de klant. Nu zal blijken of de klant er net zo over denkt als Indivirtual... Dit zal de acceptatietest uitwijzen.

Daarnaast wordt een performancetest (stresstest) uitgevoerd om te beoordelen of het systeem ook onder belasting naar behoren blijft presteren.

vorige post (4): interne functionele acceptatietest en accessibility check

Functionele acceptatietest

De functionele acceptatietest wordt door testers van de klant, waaronder de toekomstige gebruikers, in een zoveel mogelijk "als het ware" productieomgeving uitgevoerd. De test toont aan dat het ontwikkelde systeem aan de functionele eisen voldoet. Het uitgangspunt voor deze test is het Functioneel Ontwerp. Op basis van dit document wordt een testscript gemaakt. Het script stelt de testers in staat om de webgebruikerskant van alle website-functionaliteiten door te lopen en om het contentmanagement en de configuratie van deze functonaliteiten te beoordelen.

Waar nodig wordt bij het schrijven van de testscripts voor de webgebruikerskant gebruik gemaakt van het Interactieontwerp, het Functioneel Ontwerp is echter leidend in het geval een specificatie niet overeenkomt in beide documenten.

Het verifiëren of de vormgeving van de op te leveren site voldoet aan het Grafisch Ontwerp is ook een onderdeel van deze test. Dit wordt niet op basis van testscripts vastgesteld, maar de site wordt simpelweg visueel vergeleken met het ontwerp.

De testers rapporteren hun bevindingen conform de hierover gemaakte afspraken in de issue tracker (Indivirtual gebruikt Gemini als issue tracker).

Stresstest / Performance test

De input voor deze test zijn de non-functional requirements die de testcriteria vormen voor de vereiste performance van het systeem. Deze testcriteria worden technisch vertaald naar scripts. Delen van de testscripts voor de systeemtest worden meermaals tegelijkertijd geautomatiseerd uitgevoerd in een bepaald volume om concurrent use te simuleren.

De nadruk van de stresstest ligt op het extreem gebruik van een product. Hoe gedraagt het systeem zich bij piekbelasting? Wat is het breekpunt van het systeem, hoeveel gebruikers zijn er nodig om het systeem onacceptabel langzaam te maken? Hoe is de correcte afhandeling van al de aanvragen gewaarborgd? Welke invloed heeft toenemende druk uit de omgeving op het product?

Als beide tests hebben bewezen dat het systeem volgens specificaties functioneert, accepteert de klant de webapplicatie. De nieuwe site is live!

En dan...?

... begint het echte werk: Een succes te maken van deze nieuwe site, en de cyclus in gang te zetten van meten, analyseren en telkens verder optimaliseren en aanpassen aan het gedrag van de bezoekers. Hierover schreef ik in de eerste post.

Naar de eerste post: inleiding, wat voorafgaat en waarom het testen nooit is afgelopen

 

Frank van de Velde

Frank van de Velde