INDIVIRTUAL - TECHNISCH PARTNER IN DIGITALE DIENSTVERLENING

Kwaliteitscontrole op webdevelopment: Software testing #4

July 18, 2011

Post 4: interne functionele acceptatietest en accessibility check

De developers hebben de ontwikkeling van de webapplicatie voltooid nadat unit- en systeemtests hebben uitgewezen dat elk van de afzonderlijke onderdelen en het systeem als geheel volgens specificaties functioneert. Nu is het tijd om met de vier tests die ik in deze en de volgende post ga beschrijven, aan te tonen dat het systeem voldoet aan de acceptatiecriteria.

vorige post (3): unittest en systeemtest

Interne functionele acceptatietest

Met de functionele documentatie en het grafische ontwerp als basis voert de Functionele Consultant een interne acceptatietest uit, om er zeker van te zijn dat het systeem geschikt is om ter acceptatie aan de klant op te leveren. Dit is een zogenaamde "exploratory" test: In tegenstelling tot de in de vorige post beschreven tests is dit geen geformaliseerde test op basis van testcases en scripts. De Functionele Consultant doorloopt alle onderdelen van de webgebruikerskant (de site), de contenbeheerskant (CMS) en de applicatiebeheerskant van de opgeleverde webapplicatie. Hij of zij vergelijkt met FO en Grafisch Ontwerp en beoordeelt of deze conform specificaties zijn gerealiseerd.

Voor het beoordelen van de werking van de webgebruikerskant test de Functionele Consultant de site met de software (browsers en Operating Systems) en devices (bijv. smartphones, tablets) waarmee de site toegankelijk moet zijn, conform wat hiervoor in de non-functional requirements is gespecificeerd.

Accessibility check

De markt vraagt steeds vaker dat de website toegankelijk (accessible) zal zijn voor minder-valide gebruikers. Front-end development bij Indivirtual vindt altijd plaats conform webstandaarden (W3C), of de website nu wel of niet accessible moet zijn. We bouwen al meer dan 10 jaar volgens standaarden, en het succes van die aanpak heeft zich bewezen in stabiele, foutvrije, consistente, goed verder te ontwikkelen en toekomstvaste sites. Met een volgens webstandaarden gerealiseerd front-end als basis is de stap naar een toegankelijke site niet groot meer. Onze ruime ervaring met accessible overheidswebsites heeft ons geleerd dat op die manier betrekkelijk eenvoudig aan zelfs strenge toegankelijksheidseisen kan worden voldaan.

Voor een segment van de markt (de overheid) is toegankelijkheid van hun sites inmiddels verplicht, voor veel andere klanten is het toegankelijk bouwen aan te raden. Al is het alleen maar voor de vindbaarheid in zoekmachines. Niet voor niets wordt Google wel ‘de grootste blinde gebruiker’ genoemd.

Indivirtual beveelt m.b.t. accessibility het conformeren aan de webstandaard WCAG 2.0 level A of webrichtlijjnen versie 2 aan. In het geval dat accessiblity inderdaad een eis is, toetst Indivirtual dit zelf als volgt:

Of de website valideert aan de afgesproken richtlijnen wordt getoetst met de online HTML- en CSS-validator van W3C, de Quickscan van www.webrichtlijnen.nl en handmatige toetsing aan de hand van het Normdocument Webrichtlijnen. Door het valideren van HTML en CSS wordt niet alleen accessibility getoetst, maar tevens gegarandeerd dat de website aan strikte standaarden voldoet. Hierdoor wordt ook de kwaliteit van de front-end bouw gegarandeerd. Overigens dient niet alleen de techniek, maar ook de content betrokken te worden bij de uiteindelijke toetsing (en latere bewaking) van de accessibility.

Om een simpel voorbeeld te geven: Het veelgebruikte linkje "lees meer" of "verder" is betekenisloos voor iemand die van een screenreader gebruik maakt, zeker als er 10 linkjes "lees verder" bij diverse contentitems op de pagina staan. Dit en tal van andere content-issues bepalen voor een belangrijk deel of de website als geheel uiteindelijk wel of niet aan de accessibility richtlijnen voldoet.
Voor websites die verplicht moeten voldoen aan toegankelijkheidsrichtlijnen zal tevens een officiële keuring plaatsvinden. Deze toetsing wordt uitgevoerd door een van de keuringsinstanties die door de Stichting Waarmerk drempelvrij.nl geaccrediteerd is. Doorgaans geeft de klant opdracht tot deze officiële toets.

In de volgende en laatste post vervolg ik met de formele acceptatietest door de klant en de performance (of stress) test. Als deze tests naar tevredenheid zijn voltooid, wordt de webapplicatie opgeleverd.

Post 5: acceptatie- en stresstest

Frank van de Velde

Frank van de Velde