INDIVIRTUAL - TECHNISCH PARTNER IN DIGITALE DIENSTVERLENING

Kwaliteitscontrole op webdevelopment: Software testing #1

July 8, 2011

Post 1: inleiding, wat voorafgaat en waarom het testen nooit is afgelopen

Kwaliteitscontrole is een onderwerp dat altijd aan de orde komt zodra we met klanten spreken over nieuwe projecten. En terecht, als de kwaliteit van een website de bezoekers belemmert bij het uitvoeren van hun acties, lopen klanten weg en ontstaan kosten voor fixes of workarounds.

Het belangrijkste instrument van kwaliteitscontrole op software is testen. In deze serie posts ga ik in op software testing: De plaats ervan in ons proces en de beschrijving van de verschillende soorten tests.

Een goede aanpak en zorgvuldige uitvoering van testing gedurende het project is essentieel voor het beheersen van doorlooptijd en budget en het beperken van de projectrisico's.
Maar eerst nog iets vooraf. Het testen van software vond traditioneel plaats nadat de software was ontwikkeld. In een modern proces verschuift een deel van het testen naar voren. Door al tijdens de bouw te testen worden problemen direct zichtbaar en niet achteraf. In de volgende posts ga ik daar verder op in. Toch is zelfs het testen tijdens de bouw van een website nog niet vroeg genoeg:

Quality Assurance van het ontwerp ...

Al eerder, tijdens de ontwerpfase, dient quality assurance plaats te vinden. Hierdoor wordt gegarandeerd dat de userinterface effectief en bruikbaar is, het functioneel ontwerp aansluit bij de organisatiedoelen van de klant, het grafische ontwerp past bij de doelgroep en dat de bouw wordt gebaseerd op een correcte en compleet uitgewerkte softwarearchitectuur.

De kwaliteit en uitvoerbaarheid van de ontwerpen wordt in het door Indivirtual gehanteerde proces gewaarborgd:

  • Door de ontwerprollen in handen te geven van ervaren ontwerpers en de lead developer al vanaf het begin bij het interactie- en het functioneel ontwerp te betrekken.
  • Door binnen de ontwerpteams de ontwerpers elkaars ontwerpen te laten reviewen (intradisciplinaire review).
  • Door een intake uit te voeren op elk ontwerp dat de basis zal zijn voor een volgende fase (interdisciplinaire review). Zo voert de Grafische Ontwerper een intake uit op het Interaction Design voordat hij begint met het grafische ontwerp en de lead developer doet een intake op het Functional Design voordat hij begint met het schrijven van het Technical Design.
  • Door in diverse settings grafische - en interactieontwerpen aan collega's en contacten voor te leggen bij wijze van informele usability tests en expert reviews. Hierdoor staat tijdens de ontwerpfase de uiteindelijke gebruiker van de webapplicatie centraal.
De door indivirtual gehanteerd ontwerpmethodiek Rapid Prototyping leent zich bij uitstek voor usability testing. Doorgaans vinden formele usability tests op verzoek van de klant plaats. Deze tests kunnen door Indivirtual worden uitgevoerd of door een gespecialiseerd bureau.

En ook nog iets achteraf… Het testen houdt niet op, zodra de website is opgeleverd, in tegendeel:

... en van de draaiende website

Het werk begint in zekere zin pas zodra de website draait. De effectiviteit van de site wordt met webanalytics en multivariate testing beoordeeld: Er wordt een cyclus gecreëerd van meten, analyseren, fine-tunen, meten. Op het technische vlak wordt de gezondheid van de webapplicatie als geheel voortdurend gemonitord.

Dat was in een ietwat ongebruikelijke volgorde het voor- en nagerecht. In de volgende post begin ik aan het hoofdgerecht: Software testing in webdevelopment.

Volgende post (2): testrichtlijnen en aanpak

Frank van de Velde

Frank van de Velde